Yol-inşaatı-Libya- Hayatın içinden Kısa Hikayeler-9

Yol İnşaatı – Hayatın içinden Kısa Hikayeler-9 (Libya)


Yol İnşaatı

Hayatın içinden Kısa Hikayeler-9

(Libya)


Libya genel olarak düzlük bir ülkedir. Yüzölçümü 1.760.000 km2 dir. Nüfusu ~7.000.000 kişidir. Ülkenin topraklarının büyük bir kısmını  “Büyük Sahra” çölü oluşturur, bunun dışındaki yerlerin çoğu düzlüktür. Yalnız ülkenin doğusu ( Bingazi ) bölgesi dağlıktır.
Yol inşaatı Libya Hayatın içinden Kısa Hikayeler 9
Bingazi bölgesinde dağ yamacından seyreden bir yol yapımı söz konusuydu. Bu yolun inşaatını üstlenen firma, aynı zamanda yol projelerini de kendisi üretmek mecburiyetindeydi. Tamamı 45 Km olan yolun, ilk 5 kilometresinde bilinçli olarak yarma kısmı düşük kotta tutularak, hafriyat miktarı arttırılmıştı. Ancak inşaat başlarken idareye müracaat edilerek yol kotu bir metre yükseltilmiş böylece başlangıçtaki yarma miktarı azaltılmıştı. Eklenen bu bir metre tüm yola tatbik edilmiş böylece ilk 5 km den sonra büyük bir dolgu miktarı yaratılmıştı.
 

Libya yol inşaatı
 
Yol planlarını biraz dikkatlice inceleyen bir mühendis bir terslik olduğunu fark edebilirdi.
Ancak o zamanlar Libya’da genel olarak yetişmiş eleman sayısının çok az olmasından dolayı, Libya devleti şantiyelerde yapılan imalatların kontrolünü, sahip olduğu az sayıdaki mühendis ve inşaat teknikeriyle yapabiliyordu.
Haliyle bu bir metrelik kot artışı, üzerinde durulmadan tasdik edilmişti. Tabii ki bu yol inşası için ayrılan bütçe, yol inşaatının % 60’ına ulaşması ile birlikte bitmişti.
Dün gibi hatırlıyorum, Libya bayındırlık bakanı, yol inşaatı bütçesinin bitmesiyle birlikte, sinir krizi geçirmişti. Olayın sebebini anlaması biraz zaman aldı. Ama yapacak bir şey yoktu, her şey usulüne uygun hazırlanmıştı. Ek bütçe çıkarılması zaman aldı.
Tabii yeni projeler didik didik incelendi. Ancak atı alan Üsküdar’ı geçmişti. Bu olaydan sonra Libya bayındırlık bakanlığı yeni bir yönetmelik çıkartmış ve planlarda yapılacak önemli değişiklikleri bakanlığın onayının alınması mecburiyetini getirmişti.  


Nisan 2012
A. Latif Kuru

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir