PHP de Bölünen, Bölen, Bölüm, kalan yazdırma fonksiyonu

PHP’de Bölünen, Bölen, Bölüm, Kalan Bulma Fonksiyonu

Aslında çok basit gibi görünen klasik dört ana matematik işleminden biri olan bölmenin tüm verilerini elde etmek için PHP’de ekstra bir fonksiyona ihtiyaç var. Aşağıda Bolum_ve_Kalani_Getir fonksiyonunun kodlarını ve örnekleri inceleyebilirsiniz.  • Öncelikle Matematikte Bölme terimleri nelerdir?

Matematik Bölme işlemi Bölünen Bölen Bölüm Kalan


  • Bölme işleminde ;
    Bölüneni, Böleni, Bölümü, Kalanı Yazdırma / Bulma / Hesaplama Fonksiyonu :

PHP de Bölünen Bölen Bölüm Kalan Yazdırma Fonksiyonu

[php] <?php
$bolunen = 17;
$bolen = 3;

function Bolum_ve_Kalani_Getir($bolunen, $bolen) {
$bolum = (int)($bolunen / $bolen);
$kalan = $bolunen % $bolen;
return array( $bolunen, $bolen, $bolum, $kalan);
}

// 1. seçenek
print_r (list($bolunen, $bolen, $bolum, $kalan) = Bolum_ve_Kalani_Getir($bolunen,$bolen));

echo "
"."
";
echo "Bölünen :".$bolunen."
";
echo "Bölen :".$bolen."
";
echo "Bölüm :".$bolum."
";
echo "Kalan :".$kalan."
";
echo "
";

// 2. seçenek
print_r (list($bolunen, $bolen, $bolum, $kalan) = Bolum_ve_Kalani_Getir(17, 3));

echo "
"."
";
echo "Bölünen :".$bolunen."
";
echo "Bölen :".$bolen."
";
echo "Bölüm :".$bolum."
";
echo "Kalan :".$kalan."
";
echo "
";

// 3. seçenek
$bolme_islemi = Bolum_ve_Kalani_Getir(17, 3);
print_r ($bolme_islemi);
echo "
"."
";
echo "Bölünen :".$bolme_islemi[0]."
";
echo "Bölen :".$bolme_islemi1."
";
echo "Bölüm :".$bolme_islemi2."
";
echo "Kalan :".$bolme_islemi3."
";
?>
[/php]

Yukarıdaki kodu incelerseniz, bu fonksiyonu kendi ihtiyacınıza göre, bölünen, bölen, bölme veya kalan bulmada / hesaplamada, kolayca değişik şekillerde kullanabilirsiniz.


Fonksiyonun Sonuç / Çıktı Sayfası Ekran Görüntüsü :
PHP de Bölünen Bölen Bölüm Kalan Yazdırma Fonksiyonu Sonuç Ekranı Görüntüsü
Fonksiyonun Sonuç / Çıktı Sayfa Kaynağı Ekran Görüntüsü :
PHP de Bölünen Bölen Bölüm Kalan Yazdırma Fonksiyonu Sonuç Sayfa Kaynağı

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir