PHP’de Bölünen, Bölen, Bölüm, Kalan Bulma Fonksiyonu

Son güncelleme : Ocak 17, 2019


Aslında çok basit gibi görünen klasik dört ana matematik işleminden biri olan bölmenin tüm verilerini elde etmek için PHP’de ekstra bir fonksiyona ihtiyaç var. Aşağıda Bolum_ve_Kalani_Getir fonksiyonunun kodlarını ve örnekleri inceleyebilirsiniz.


  • Öncelikle Matematikte Bölme terimleri nelerdir?

Matematik Bölme işlemi Bölünen Bölen Bölüm Kalan


  • Bölme işleminde ;
    Bölüneni, Böleni, Bölümü, Kalanı Yazdırma / Bulma / Hesaplama Fonksiyonu :

PHP de Bölünen Bölen Bölüm Kalan Yazdırma Fonksiyonu

[php] <?php
$bolunen = 17;
$bolen = 3;

function Bolum_ve_Kalani_Getir($bolunen, $bolen) {
$bolum = (int)($bolunen / $bolen);
$kalan = $bolunen % $bolen;
return array( $bolunen, $bolen, $bolum, $kalan);
}

// 1. seçenek
print_r (list($bolunen, $bolen, $bolum, $kalan) = Bolum_ve_Kalani_Getir($bolunen,$bolen));

echo "
"."
";
echo "Bölünen :".$bolunen."
";
echo "Bölen :".$bolen."
";
echo "Bölüm :".$bolum."
";
echo "Kalan :".$kalan."
";
echo "
";

// 2. seçenek
print_r (list($bolunen, $bolen, $bolum, $kalan) = Bolum_ve_Kalani_Getir(17, 3));

echo "
"."
";
echo "Bölünen :".$bolunen."
";
echo "Bölen :".$bolen."
";
echo "Bölüm :".$bolum."
";
echo "Kalan :".$kalan."
";
echo "
";

// 3. seçenek
$bolme_islemi = Bolum_ve_Kalani_Getir(17, 3);
print_r ($bolme_islemi);
echo "
"."
";
echo "Bölünen :".$bolme_islemi[0]."
";
echo "Bölen :".$bolme_islemi1."
";
echo "Bölüm :".$bolme_islemi2."
";
echo "Kalan :".$bolme_islemi3."
";
?>
[/php]

Yukarıdaki kodu incelerseniz, bu fonksiyonu kendi ihtiyacınıza göre, bölünen, bölen, bölme veya kalan bulmada / hesaplamada, kolayca değişik şekillerde kullanabilirsiniz.


Fonksiyonun Sonuç / Çıktı Sayfası Ekran Görüntüsü :
PHP de Bölünen Bölen Bölüm Kalan Yazdırma Fonksiyonu Sonuç Ekranı Görüntüsü
Fonksiyonun Sonuç / Çıktı Sayfa Kaynağı Ekran Görüntüsü :
PHP de Bölünen Bölen Bölüm Kalan Yazdırma Fonksiyonu Sonuç Sayfa KaynağıBir cevap yazın