MD5

Java Script ile Html için MD5 Üretmek – Oluşturmak


Java Script ile Html sayfası içinde MD5 üretmek / oluşturmak isterseniz aşağıdaki MD5.js‘yi html sayfanıza dahil etmeniz ve hex_md5() fonksiyonunu kullanmanız yeterlidir.
Java Script
Örnek:
<!–Html dosyamıza MD5.js’yi ekliyoruz–>
<script src=”MD5.js”></script>
<!–hex_md5() fonkisyonunu kullanıyoruz–>
<script>
test = hex_md5(“test”);
alert (test);
</script>
Sonuç:
Java Script ile Html için MD5 Üretmek Oluşturmak

 

 


İndirme Linki:

Java_Script_MD5.rar
Dosya indir


MD5:
MD5 (Message Digest algorithm 5) benimsenmiş şekilde kullanılmakta olan bir kriptografik özet fonksiyonudur. Girilen verinin boyutu ne olursa olsun, 128-bit özet (hash) değeri üretmektedir.
MD5 ilk tasarım amacı kriptografik özet fonksiyonudur ancak zamanla çok fazla güvenlik açığı bulunmuştur. Veri bütünlüğünü sağlanığ sağlanmadığını kontrol amaçlı, sağlama değeri (checksum) üretiminde kullanılır. Ama sadece maksatsız yapılan değişikliklere karşı kullanışlıdır.
Bazı özet (hash) fonksiyonunda olduğu gibi, MD5 de, şifreleme algoritmalarını ihtiva etmez. Kaba kuvvet saldırısı (Brute force attack) ile kırmak mümkündür. 

MD5.js:
var hexcase = 0;
function hex_md5(s) { return rstr2hex(rstr_md5(str2rstr_utf8(s))); }
function rstr_md5(s)
{
return binl2rstr(binl_md5(rstr2binl(s), s.length * 8));
}
function rstr2hex(input)
{
try { hexcase } catch(e) { hexcase=0; }
var hex_tab = hexcase ? “0123456789ABCDEF” : “0123456789abcdef”;
var output = “”;
var x;
for(var i = 0; i < input.length; i++)
{
x = input.charCodeAt(i);
output += hex_tab.charAt((x >>> 4) & 0x0F)
+ hex_tab.charAt( x & 0x0F);
}
return output;
}
function str2rstr_utf8(input)
{
var output = “”;
var i = -1;
var x, y;
while(++i < input.length)
{
x = input.charCodeAt(i);
y = i + 1 < input.length ? input.charCodeAt(i + 1) : 0;
if(0xD800 <= x && x <= 0xDBFF && 0xDC00 <= y && y <= 0xDFFF)
{
x = 0x10000 + ((x & 0x03FF) << 10) + (y & 0x03FF);
i++;
}
if(x <= 0x7F)
output += String.fromCharCode(x);
else if(x <= 0x7FF)
output += String.fromCharCode(0xC0 | ((x >>> 6 ) & 0x1F),
0x80 | ( x & 0x3F));
else if(x <= 0xFFFF)
output += String.fromCharCode(0xE0 | ((x >>> 12) & 0x0F),
0x80 | ((x >>> 6 ) & 0x3F),
0x80 | ( x & 0x3F));
else if(x <= 0x1FFFFF)
output += String.fromCharCode(0xF0 | ((x >>> 18) & 0x07),
0x80 | ((x >>> 12) & 0x3F),
0x80 | ((x >>> 6 ) & 0x3F),
0x80 | ( x & 0x3F));
}
return output;
}
function rstr2binl(input)
{
var output = Array(input.length >> 2);
for(var i = 0; i < output.length; i++)
output[i] = 0;
for(var i = 0; i < input.length * 8; i += 8)
output[i>>5] |= (input.charCodeAt(i / 8) & 0xFF) << (i%32);
return output;
}
function binl2rstr(input)
{
var output = “”;
for(var i = 0; i < input.length * 32; i += 8)
output += String.fromCharCode((input[i>>5] >>> (i % 32)) & 0xFF);
return output;
}
function binl_md5(x, len)
{
x[len >> 5] |= 0x80 << ((len) % 32);
x[(((len + 64) >>> 9) << 4) + 14] = len;
var a = 1732584193;
var b = -271733879;
var c = -1732584194;
var d = 271733878;
for(var i = 0; i < x.length; i += 16)
{
var olda = a;
var oldb = b;
var oldc = c;
var oldd = d;
a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 0], 7 , -680876936);
d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 1], 12, -389564586);
c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+ 2], 17, 606105819);
b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+ 3], 22, -1044525330);
a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 4], 7 , -176418897);
d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 5], 12, 1200080426);
c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+ 6], 17, -1473231341);
b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+ 7], 22, -45705983);
a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+ 8], 7 , 1770035416);
d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+ 9], 12, -1958414417);
c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+10], 17, -42063);
b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+11], 22, -1990404162);
a = md5_ff(a, b, c, d, x[i+12], 7 , 1804603682);
d = md5_ff(d, a, b, c, x[i+13], 12, -40341101);
c = md5_ff(c, d, a, b, x[i+14], 17, -1502002290);
b = md5_ff(b, c, d, a, x[i+15], 22, 1236535329);
a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 1], 5 , -165796510);
d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+ 6], 9 , -1069501632);
c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+11], 14, 643717713);
b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 0], 20, -373897302);
a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 5], 5 , -701558691);
d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+10], 9 , 38016083);
c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+15], 14, -660478335);
b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 4], 20, -405537848);
a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+ 9], 5 , 568446438);
d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+14], 9 , -1019803690);
c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+ 3], 14, -187363961);
b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+ 8], 20, 1163531501);
a = md5_gg(a, b, c, d, x[i+13], 5 , -1444681467);
d = md5_gg(d, a, b, c, x[i+ 2], 9 , -51403784);
c = md5_gg(c, d, a, b, x[i+ 7], 14, 1735328473);
b = md5_gg(b, c, d, a, x[i+12], 20, -1926607734);
a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 5], 4 , -378558);
d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 8], 11, -2022574463);
c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+11], 16, 1839030562);
b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+14], 23, -35309556);
a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 1], 4 , -1530992060);
d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 4], 11, 1272893353);
c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+ 7], 16, -155497632);
b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+10], 23, -1094730640);
a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+13], 4 , 681279174);
d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+ 0], 11, -358537222);
c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+ 3], 16, -722521979);
b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+ 6], 23, 76029189);
a = md5_hh(a, b, c, d, x[i+ 9], 4 , -640364487);
d = md5_hh(d, a, b, c, x[i+12], 11, -421815835);
c = md5_hh(c, d, a, b, x[i+15], 16, 530742520);
b = md5_hh(b, c, d, a, x[i+ 2], 23, -995338651);
a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 0], 6 , -198630844);
d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+ 7], 10, 1126891415);
c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+14], 15, -1416354905);
b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 5], 21, -57434055);
a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+12], 6 , 1700485571);
d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+ 3], 10, -1894986606);
c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+10], 15, -1051523);
b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 1], 21, -2054922799);
a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 8], 6 , 1873313359);
d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+15], 10, -30611744);
c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+ 6], 15, -1560198380);
b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+13], 21, 1309151649);
a = md5_ii(a, b, c, d, x[i+ 4], 6 , -145523070);
d = md5_ii(d, a, b, c, x[i+11], 10, -1120210379);
c = md5_ii(c, d, a, b, x[i+ 2], 15, 718787259);
b = md5_ii(b, c, d, a, x[i+ 9], 21, -343485551);
a = safe_add(a, olda);
b = safe_add(b, oldb);
c = safe_add(c, oldc);
d = safe_add(d, oldd);
}
return Array(a, b, c, d);
}
function md5_cmn(q, a, b, x, s, t)
{
return safe_add(bit_rol(safe_add(safe_add(a, q), safe_add(x, t)), s),b);
}
function md5_ff(a, b, c, d, x, s, t)
{
return md5_cmn((b & c) | ((~b) & d), a, b, x, s, t);
}
function md5_gg(a, b, c, d, x, s, t)
{
return md5_cmn((b & d) | (c & (~d)), a, b, x, s, t);
}
function md5_hh(a, b, c, d, x, s, t)
{
return md5_cmn(b ^ c ^ d, a, b, x, s, t);
}
function md5_ii(a, b, c, d, x, s, t)
{
return md5_cmn(c ^ (b | (~d)), a, b, x, s, t);
}
function safe_add(x, y)
{
var lsw = (x & 0xFFFF) + (y & 0xFFFF);
var msw = (x >> 16) + (y >> 16) + (lsw >> 16);
return (msw << 16) | (lsw & 0xFFFF);
}
function bit_rol(num, cnt)
{
return (num << cnt) | (num >>> (32 – cnt));

WordPress Şifreleri için Toplu MD5 Çevirici / Oluşturma Programı

Batch MD5 Hash Generator

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir