Excel-Yukarıdan-Aşağı-Soldan-Sağa-Otomatik-Hızlı-Tamamla-Doldurma

Excel- Yukarıdan Aşağı Soldan Sağa Otomatik Hızlı Tamamla


Diyelim ki, A1 hücresi, değerini B1‘den alacak ve A sütununda 1. satırdan 10.000.ci satıra kadar bu formülü yada değeri kopyalamak istiyoruz.
Excel Yukarıdan Aşağı Soldan Sağa Otomatik Hızlı Tamamla Doldurma
Kabul edersiniz ki hücrenin köşesinden tutup 10.000 satır aşağı çekmek pek de pratik olmaz.  😛
En kolay yöntem şu şekilde:
Ctrl + g” yada “F5” ile “Git” penceresini açıyoruz. Gideceğimiz hücre olan A10000‘i giriyoruz.
Excel Ctrl g F5 Git penceresi
Ctrl + Shift” ve sonra “Home” tuşuna basarak A10000 – A1 arasını seçiyoruz.
Ctrl Shift Home tuşları 300x96
Burada 2. seçeneğimiz var:
1. Seçenek (Eğer henüz formül girmediysek):
Direkt olarak =’le başlayarak formülü giriyoruz. Örneğin “=B10000” (Bu formül A10000 Hücresine girilmiş oluyor.)
Excel Ctrl Shift Home tuşuna basarak A1 A10000 arasını seçiyoruz.
Formülü yazdıktan hemen sonra “Enter” yerine “Ctrl+Enter“a basıyoruz.
CtrlEnter Tuşları 300x96
Böylece A10000‘den A1‘e kadar tüm hücrelere tek seferde aynı formülü girmiş oluyoruz.
Excel Yukarıdan Aşağı Otomatik Hücre Dolduruldu
2. Seçenek (Eğer A1’e formül yada değer girildiyse) :
Excel Eğer A1 e formül yada değer girildiyse Excel Eğer A1 e formül yada değer girildiyse
Yukarıdaki Doldur menüsünden “Aşağıyı Doldur“u seçiyoruz.
Excel Doldur menüsü Aşağıyı Doldur
Yada Seriler‘den > “Otomatik Doldurma“yı seçiyoruz.
Excel Seriler Otomatik Doldurma
Böylece A10000‘den A1‘e kadar tüm hücrelere aynı değer girilmiş yada formül kopyalanmış oluyor.
Excel Yukarıdan Aşağı Otomatik Hücre Dolduruldu
* Tabii bu otomatik doldurma işlemini, Aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı, soldan sağa veya  sağdan sola şeklinde, sütun yada satır içinde, değer ve formül kopyalamada, hızlıca tamamlayarak uygulayabiliriz.

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir