C# dinamik-2. Form-yaratma - Konum-location-Problemi

C# 2. Form Konumu – Location Değiştirme Problemi


C# ile dinamik olarak (dynamically) 2. formu yaratarak (create), masaüstündeki / ekrandaki yerini location özelliği ile belirlemek / değiştirmek / taşımak istediğinizde, eğer ayarladığınız konum / nokta / point yerine alakasız bir yere gitme problemiyle karşı karşıya kalırsanız çözüm şu şekilde:
 Form Form2 = new Form();
// ile 2. formu oluşturduk.
// Aşağıdaki satırlar önemli. Özellikle form başlangıç noktası ayarı – “FormStartPosition.Manual” kesin gerekli. Eğer bu ayarı yapmazsak, form ilgisiz yerlerde ortaya çıkabiliyor.
Form2.WindowState = FormWindowState.Normal;
Form2.StartPosition = FormStartPosition.Manual;
Form2.Location = new Point(0, 0);
Form2.Show();
Örnek:
Bir butona basarak ikinci formu gösterelim.
Eğer  “Form2.StartPosition = FormStartPosition.Manual”  kodunu devre dışı bırakırsak,
C 2. Form Location point çalışmıyor not working
new Point (0,0) vermemize rağmen 2. formun ekrandaki konumu asağıdaki gibi sorunlu oluyor :
C 2. Form Konumu Location Değiştirme Problemi
Bu yüzden yukarıda yazılı kodu eklememiz gerekiyor :
C dinamik 2. Form yaratma Konum location Problemi
Ve sonuç istediğimiz gibi; 2. Form, ekranın (0,0) noktasında gözüktü:
C 2. Form Location Problemi

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir